Được hỗ trợ bởi Dịch
 

HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT

Giải pháp thí nghiệm máy biến áp

Giải pháp thí nghiệm máy biến áp

08/07/2021 - EKIT Vietnam

  Thí nghiệm máy biến áp   1- Thí nghiệm máy biến áp - quy trình (Theo máy biến thế Đông Anh)  Thí nghiệm máy biến áp : Máy biến áp của chúng tôi sản xuất theo tiêu chuẩn:TCVN:1011-2015, TCVN:3079-2015,TCVN:2608-2015, TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1: 2011) và thiết kế, chế tạo th...
Hệ thống giám sát năng lượng điện mặt trời

Hệ thống giám sát năng lượng điện mặt trời

Hệ thống giám sát năng lượng điện mặt trời -CHỨC NĂNG: kiểm soát – giám sát hệ thống giàn pin NLMT thông qua phần mề...

Thursday, 08 July, 2021

Giỏ hàng

Xem giỏ hàng