Được hỗ trợ bởi Dịch
 

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Các Giải Pháp Bảo Trì Dành Cho Trung Tâm Dữ Liệu

Các Giải Pháp Bảo Trì Dành Cho Trung Tâm Dữ Liệu

08/07/2021 - EKIT Vietnam

Các Giải Pháp Bảo Trì Dành Cho Trung Tâm Dữ Liệu Ngăn Chặn Nguy Cơ Ngừng Hoạt Động Để Tăng Năng Suất và Lợi Nhuận. Theo nghiên cứu năm 2011, mỗi một phút trung tâm dữ liệu ngừng hoạt động sẽ gây ra tốn thất xấp xỉ 5,600 USD. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng hơn 39% sự cố ngừng hoạt động là do nguồn...

Giỏ hàng

Xem giỏ hàng